Kraków, 12 grudnia 2019 r.

RODO w zakładzie pracy - zagadnienia szczegółowe

Kontrola pracownika i postępowania wyjaśniające

Szanowni Państwo!

Prowadzona w ostatnim czasie dyskusja na temat dopuszczalności kontroli trzeźwości w stosunkach pracy jest tylko przykładem na to, jak wiele kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych wymaga szczegółowej analizy.

Mając w pamięci bardzo dobre reakcje uczestników naszej konferencji z 9-10 maja 2019 r., podejmujemy kolejną inicjatywę konferencyjną. Tym razem skupimy się na danych osobowych w zatrudnieniu. Bardziej konkretnie, zajmiemy się problematyką kontroli pracowników i ich mienia oraz postępowań wyjaśniających. Te ostatnie dotyczą w szczególności przetwarzania danych w kontekście postępowań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane. Nie sądzę, że uda nam się rozwikłać wszystkie wątpliwości. Ze swojej strony mogę jednak zapewnić, że będziemy uparcie dążyć do znalezienia odpowiedzi na wiele pytań nurtujących zarówno praktyków i teoretyków.

Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Sobczyk /prof. dr hab./

Organizator:
Image
Image

Koordynator merytoryczny konferencji - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Program


czwartek, 12 grudnia 2019 r.

Rejestracja uczestników

Otwarcie konferencji

referat wprowadzający
prof. dr hab. Arkadiusza Sobczyka

prof. dr hab. Adam Górski Nietrzeźwość oraz pozostawanie pod wpływem narkotyków a pojęcie zdrowia w RODO

dr Edyta Bielak-Jomaa Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz stanowisko organów publicznych w sprawie kontroli trzeźwości

dr Marcin Wujczyk W sprawie kontroli na okoliczność spożywania narkotyków oraz środków odurzających

mec. Joanna Jarguz Charakter prawny kontroli niezdolności do pracy przez pracodawcę

Dyskusja

Przerwa obiadowa

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel Nieujawnione nagranie rozmów a przepisy karne

prof. dr hab. Radosław Flejszar, dr Małgorzata Malczyk Nieujawnione nagranie rozmów jako dowód w postępowaniu przed sądem pracy

Jakub G. Firlus, dr Agata Cebera Moc dowodowa nagrań audio oraz audiowizualnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

dr Paweł Litwiński Nieujawnione nagrywanie rozmów a ochrona danych osobowych

Dyskusja

Przerwa kawowa

dr M. Mędrala Charakter prawny powstępowań wyjaśniających w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz naruszeń obowiązków pracowniczych

mec. Paweł Korus Postępowania wyjaśniające a przetwarzanie danych osobowych

dr Dominika Dörre-Kolasa Postępowania wyjaśniające a przepływ danych w grupach kapitałowych

dr Krzysztof Wygoda Obowiązki informacyjne pracodawcy (administratora) w postepowaniach wyjaśniających - zakres i dopuszczalne ograniczenia

Dyskusja

Zamknięcie konferencjiPodany program konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

Opłaty

Udział w Konferencji jest odpłatny.

do 22 listopada 2019 r.

350
  Opłata obejmuje:
 • udział w wykładach,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy na kawę,
 • posiłek

od 23 listopada 2019 r.

450
  Opłata obejmuje:
 • udział w wykładach,
 • materiały konferencyjne,
 • przerwy na kawę,
 • posiłek


Wszystkie wykłady mają charakter niekomercyjny, zaś prelegenci nie otrzymują wynagrodzenia za udział w Konferencji.

Miejsce konferencji

Pałac Larischa, ul. Bracka 12, Kraków


Wyświetl większą mapę

Kontakt

Na wszystkie pytania związane z konferencją odpowiedzi udzieli organizator. Pisz na adres kontakt@konferencjerodo.edu.pl.

W przypadku pytań dotyczących systemu rejestracji i płatności prosimy o kontakt z Sekcją Organizacji Konferencji UJ: konferencje@uj.edu.pl.